Visie

Welkom bij praktijk het Nieuwe Brein en welkom in het Tijdperk van Verlichting!

 

Bewust(er) worden
De algemene tendens is dat we bewust(er) worden. Bewustzijnsontwikkeling is voor velen (nog) een onbekend begrip, echter is dit het hoofdmotief van het aardse bestaan. Bewustzijnsontwikkeling gaat over persoonlijke groei, zelfontplooiing. Leven in de eenheid van lichaam, geest en ziel.

Bewustzijn: het Hart & het Brein
De mens evolueert door verschillende bewustzijnstadia naar een staat van eenheid. Deze ontwikkelingen relateren aan de ontwikkeling van ons hart centrum & een verandering in onze hersenen, een activatie van de frontale cortex ofwel het ‘Nieuwe Brein’. Wetenschappelijke studies naar deze ontwikkelingen zijn inmiddels talrijk.

Bewust Evolueren
Het verhogen van ons bewustzijn is het antwoord op al onze ‘problemen’. Het niveau dat de problemen heeft gecreëerd, kan ze simpelweg niet oplossen!
Wil jij niet langer achter de feiten aanlopen maar bewust evolueren? Neem dan contact op met praktijk het Nieuwe Brein, de expert op het gebied van bewustzijnsontwikkeling.

praktijk het Nieuwe Brein
Richt zich op het verspreiden van kennis over bewuste evolutie door middel van lezingen en lectuur en biedt zowel individuele- als bedrijfscoaching.